O nama

Fondacija „Centar za mlade talente“, sa sedištem u Novom Sadu, je neprofitabilna nevladina organizacija čiji su ciljevi doprinos razvoju teorijskih i praktičnih znanja iz informatike, matematike i drugih oblasti, doprinos unapređivanju i praktičnoj implementaciji sistema obrazovanja iz navedenih oblasti, kao i doprinos permanentnom obrazovanju i usavršavanju postojećih kadrova.

Fondacija je osnovana 22.5.2012. godine od strane kompanije Telvent DMS d.o.o. Novi Sad.