lightbulb lines
computer
lines-1
book-outline-open
gear-fill
gear-fill
math-angle
icon-bundle-2

Predavači

Predavači u Centru za mlade talente su profesori sa različitih obrazovnih institucija – gimnazija, stručnih škola kao i sa Fakulteta tehničkih nauka i Prirodnomatematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Aleksandar Manasijević

Aleksandar Manasijević je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na predmetima Objektno programiranje i Objektno orijentisano programiranje. U Centru za mlade talente je predavač na kursu P-K1 - Uvod u strukturirano programiranje (programski jezik C-početni).

Aleksandar Kupusinac

Dr Aleksandar Kupusinac je vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na predmetu Objektno orijentisano programiranje (C++, Java i C#). U Centru za mlade talente je predavač na kursu Objektno orijentisano programiranje.

Boris Šobot

Dr Boris Šobot je vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Teorija algoritama, Teorijske osnove informatike 1, Algebra za informatičare, Osnove geometrije 2 i Teorija skupova. U Centru za mlade talente je predavač na kursevima Matematika i Programiranje.

Đulinka Čukurov

Đulinka Čukurov je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na naprednom kursu Strukturirano programiranje programski jezik C.

Goran Radojev

Dr Goran Radojev je docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Finansijska matematika I, Nacrtna geometrija, Numerička analiza 1, Programiranje i numerička matematika i Poslovna informatika i saradnik u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na kursu Matematika.

Ivan Stojić

Ivan Stojić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, saradnik u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj"i asistent na Univerzitetu Educons u Sremskoj Kamenici. U Centru za mlade talente je predavač na kursevima Programski jezici (C, C++, C#, Java) i Baze podataka (Microsoft SQL Server).

Jasminka Radovanović

Dr Jasminka Radovanović je profesor matematike u Gimnaziji „Isidora Sekulić” u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na predmetima Matematika - ONLINEA, ONLINEB i PMUFO.

Marko Tot

Marko Tot je saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.U Centru za mlade talente je predavač na kursu Programiranje.

Marko Vasiljević

Marko Vasiljević je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i asistent na Educons Univerzitetu. Predavač je u Centru za mlade talente na računarskim predmetima.

Mihailo Vasiljević

Mihailo Vasiljević je saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na kursu Uvod u programski jezik C.

Miloš Kuljić

Miloš Kuljić je profesor matematike u Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na online kursu iz Matematike za upis na fakultet.

Miroslav Nikolić

Miroslav Nikolić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na predmetima Algebra, Diskretna matematika i Verovatnoća i Slučajni procesi i profesor u gimnaziji "Jovan Jovanovic Zmaj" u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač.

Saša Tošić

Saša Tošić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka, u Novom Sadu, a radi i kao profesor informatike i računarstva u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“. U Centru za mlade talente je predavač na kursu P-K1: Uvod u strukturirano programiranje (programski jezik C-početni).

Vesna Stanojević

Vesna Stanojević je profesor u Elektro-tehničkoj školi "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na kursu Programiranje (C,C++, C#,Java,Pascal, Baze podataka).

Vojislav Petrović

Dr Vojislav Petrović je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. U Centru za mlade talente je predavač na kursevima Osnovi geometrije I i II, Kombinatorika, Teorija grafova.

Zorana Babić

Zorana Babić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i profesor u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”. U Centru za mlade talente je predavač na kursu PK4 : Primena OOP u izradi složenih aplikacija (Programski jezik C#).